Slavnostní zakončení školního roku

Konečně jsme se všichni dočkali – poslední den školy a dva krásné měsíce prázdnin před námi. Nejprve všichni žáci od svých třídních učitelů dostali vysvědčení a poté se přesunuli do školní jídelny, kde proběhlo rozloučení deváťáků s naší školou. Petr Andrys s Anežkou Nagyovou pronesli řeč, ve které shrnuli své vzpomínky, dojmy a pocity za uplynulých 9 let na naší škole a poté proběhlo vyhodnocení sportovního dne a předání sladké odměny za první tři místa. Žáci 1. A si pro deváťáky připravili malé kulturní vystoupení a předali jim vlastnoručně vyrobené obrázky z přírodnin. Ředitel školy za nás za všechny také poděkoval RNDr. Heleně Hanzelkové, která úspěšně dovedla žáky 9. A do konce školního roku a zanechala svým, byť krátkým pobytem, na naší škole nesmazatelnou stopu v nás všech.