Školní družina

Školní družina (dále jen ŠD) má u nás dlouhodobou tradici a plní významnou roli na prvním stupni ZŠ. Je součástí výchovně – vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před nebo mezi školním vyučováním, stejně jako odpoledne a pak odpoledne před odchodem domů. ŠD není pokračováním vyučování. Děti mají možnost si vybrat a rozhodnout se, do které činnosti se zapojí. Všechny činnosti ve ŠD jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí dětí, jaké z aktivit si zvolí – výtvarné, rukodělné, přírodovědné, dramatické a literární, hudební či sportovní.