Pedagogové

Ing. Radek Peňáz – ředitel školy – email: penaz@zsandel.net, tel: 603717216

Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele – email: ostrcilikova@zsandel.net

Mgr. Lenka Bartoňková, učitelka – email: bartonkova@zsandel.net

Ing. Michaela Bártová – učitelka – email: bartova@zsandel.net

Mgr. et Bc. Kamila Bezová, učitelka – email: bezova@zsandel.net

Mgr. Helmut Bley, školní psycholog – email: bley@zsandel.net

Mgr. Jiří Bujnoch, učitel – email: bujnoch@zsandel.net

Mgr. Kateřina Bujnochová, učitelka – email: bujnochova@zsandel.net

Mgr. Karin Hálová, učitelka – email: halova@zsandel.net

Mgr. Martin Klimeš, učitel – email: klimes@zsandel.net

Ing. Ludvika Matzkeová, učitelka – email: matzkeova@zsandel.net

Mgr. Věra Saganová, učitelka – email: saganova@zsandel.net

Mgr. Alena Šaćirović, učitelka – email: sacirovic@zsandel.net

Mgr. Marta Unčovská, učitelka – email: uncovska@zsandel.net

 

Alena Barčíková, asistentka pedagoga – email: barcikova@zsandel.net

Jitka Borečková, asistentka pedagoga – email: boreckova@zsandel.net

Hana Caletková, DiS., asistentka pedagoga – email: caletkova@zsandel.net

Zbyněk Crha, asistent pedagoga – email: crha@zsandel.net

 

Marta Ogurčáková, vychovatelka ŠD – email: ogurcakova@zsandel.net