Divadelní kroužek

Žáci první a druhé třídy mohou navštěvovat divadelní kroužek každou středu od 11:10 do 12:00 hodin. V kroužku budeme hrát různé hry na rozvoj pozornosti, postřehu, sluchového a zrakového vnímání a komunikace. Take si zatančíme a zahrajeme jednoduché pohádky, možná si troufneme i na muzikály a navštívíme divadelní představení.

Staňka Spáčilová