Draci létali

S týdenním zpožděním byli na druhý pokus konečně úspěšně svoláni zájemci o pouštění draků. Příznivý, místy snad příliš silný (některá pouštěcí lanka nevydržela příliš silný tah), vítr nechal ochotně vznést do výše všechna přinesená létadla (z toho dvě vlastnoručně vyrobená). Sluníčko prozářilo jeden z posledních skutečně teplých dnů letošního podzimu. Přítomných cca 30 lidí si užilo tuto tradiční brzce podzimní zábavu jak se patří. Vše nakonec dopadlo zdařile, i draka, uvízlého na stromě se podařilo sundat bez nutnosti přivolání hasičské hlídky. Pořádající zálesáci se už teď těší na příští ročník.

JB