Režim dne ve ŠD

06:45 – 07:15 – ranní činnost školní družiny
07:15 – 09:15 – dělené hodiny
11:15 – 12:00 – rekreační a odpočinková činnost
12:00 – 13:00 – oběd, rekreační a odpočinková činnost
13:00 – 14:15 – zájmová činnost
14:15 – 15:15 – rekreační a odpočinková činnost
15:15 – 16:45 – zájmové kroužky ŠD