Zálesák

Zálesácký kroužek probíhá vždy v úterý od 15.00 do 16.00 hodin pod vedením pana Bujnocha. Programem schůzek (a výprav) je poznávání živé i neživé přírody, budování kamarádského jednání formou her a prožívání dobrodružství pod vlivem myšlenek skautingu, trampingu a woodcraftu. Pro aktuální školní rok je již počet členů naplněn.