Zálesácký kroužek

Zálesácký kroužek probíhá v pondělí (6. – 9. ročník) a úterý (5. ročník) vždy od 13.25 do 14.10 hodin. Programem schůzek (a výprav) je poznávání živé i neživé přírody, budování kamarádského jednání formou her a prožívání dobrodružství pod vlivem myšlenek skautingu, trampingu a woodcraftu.