Badatelská výuka

Žáci 7.A se v hodinách fyziky seznamují a učí pracovat se školním měřicím systémem PASCO a jeho příslušenstvím. Sestavují a spouští měření dat a přitom bádají a odhalují různé přírodní zákony. Při plánování jednotlivých kroků experimentu pak hledají souvislosti a snaží se orientovat v grafech, návodech i tabulkách a výsledky pak zaznamenávají na vybraná média. Přitom pracují s jednotlivými senzory – např. teploty, pohybu, pH aj.

Ludvika Matzkeová