Výchova ke zdraví

V úterý 10. 10. 2023 měli žáci 7. a 8. třídy hodinu Výchovy ke zdraví. V učebnici mají téma o lidech s tělesným a mentálním postižením. 
V tělocvičně se pokusili přiblížit lidem se zrakovým postižením. Se zavázanýma očima překonávali překážky ve dvojicích, vidoucí slovně upozorňoval na překážky, žáci s šátkem na očích museli zapojit sluch. Což v prostředí tělocvičny bylo docela náročné. 
Všichni vědí, že nevidomí používají k prostorové orientaci bílé hůlky. Nahradili jsme je barevnými.
A žáci se zavázanýma očima, s barevnou holí putovali z místa na místo.
Prožitky dětí byly různé. Ale všichni jsou rádi, že vidí.

Stanislava Spáčilová