Charakteristika ŠD

ŠD je nedílnou součástí ZŠ a MŠ Andělská Hora. Je umístěna v budově bývalé mateřské školy a tvoří je dvě oddělení, která navštěvují děti od 1. do 5. třídy. Kapacita družiny je 60 dětí. Pro činnosti ve školní družině využíváme čtyři místnosti a multimediální učebnu. Místnosti jsou vybaveny vhodným nábytkem a doplněny dostatečným množstvím her a hraček. Rovněž nakupujeme spotřební materiál (lepidla, pastelky, nůžky, výkresy, fixy aj.), kdy tento využíváme k zájmovým činnostem jako jsou např. výtvarné a rukodělné práce. K pohybovým aktivitám máme k dispozici školní hřiště a tělocvičnu. Naše ŠD má vypracovaný svůj vzdělávací program, podle kterého vychovatelky provádí činnost s dětmi ve školní družině. Do činnosti ŠD je během celého roku zařazeno minimálně deset větších projektů a akcí.