Celoškolní projekt dopravní výchova

V rámci každoročního projektu Dopravní výchova se snažíme děti připravit na přechod z „prázdninového“ uvolněnějšího režimu do větší ostražitosti zejména na cestách do školy a ze školy. Letos jsme to pojali časově trochu velkoryseji a věnovali jsme dopravně osvětovým činnostem celé tři dny.

Ve středu 6. září si třídní učitelky s žáky povídaly o bezpečnosti a pravidlech nejen na silnicích. Připomněli si společně dopravní značky, důležitá telefonní čísla, pravidla pro chodce i cyklisty, povinnou výbavu kola, jak jezdit bezpečně na koloběžce i jiném prostředku, a ještě mnoho dalších důležitých zásad. Kromě povídání děti zažily přípravu na „akčnější“ čtvrteční část projektu.

Druhostupňoví žáci za svoji třídu podrobně naplánovali program pro mladší děti z prvního stupně, vyrobili si rekvizity, vyhledali vhodné obrázky a sestavili úkoly, které by mohly děti plnit. Byli opravdu kreativní! Například šesťáci si vymysleli dráhu se značkami, sedmáci obsáhli celý integrovaný záchranný systém a připravili si na svá stanoviště i zábavné převleky. Osmáci vymysleli několik zastávek s nápaditými úkoly, kde děti třeba házely míček do vyrobeného semaforu, nebo slalom mezi značkami apod. Deváťáci si namalovali křižovatky a silnice se značkami a semafory a zastávky s různými úkoly. Děti z prvního stupně si společně plánovaly, jaký dopravní prostředek si na čtvrtek vezmou a těšily se, jak si den venku užijí.

Ve čtvrtek ráno si ti starší vše nachystali a od 9 hodin jsme celou akci spustili. Velcí byli ochotní a milí na své mladší kamarády a ti procházeli všechna stanoviště se zájmem spolu se svými p. učitelkami. Šesťáci měli svá stanoviště v parku, sedmáci před národní školou, osmáci před hlavní budovou a deváťáci mezi školami. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili společně venku příjemné dopoledne, které jsme spolu zhodnotili při závěrečném setkání všech účastníků ve školní jídelně.

Řeklo by se, že si děti jen hrály, ale není to tak, protože se naučily spoustu věcí. Zvláště si procvičily tzv. měkké dovednosti potřebné pro život. Mezi ně patří tak důležité věci, jako jsou: komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce či vedení týmu, organizační schopnosti a dovednosti, kreativní myšlení, schopnost řešení konfliktů a vyjednávání, asertivní jednání, sebereflexe, aktivní přístup a ochota učit se novým věcem, samostatnost, empatie a další… A vlastně si ani nevšimly, že se něco učí :o))

Součástí našeho dopravního projektu je ještě výlet na akci s BESIPem v Leskovci nad Moravicí v pátek 8. září pro školy z okresu Bruntál, o níž zase poreferuje někdo z kolegů.

za tým ZŠ Kamila Bezová