Ochrana přírody

Ve středu 14. 9. proběhl v naší škole projektový den pro 1. stupeň dle šablon III zaměřený na environmentální vzdělávání – konkrétně na problematiku ochrany přírody, poznávání flóry a fauny, vyskytující se zvláště v CHKO Jeseníky.
Žáci poznávali exponáty a dávali jednotlivé exempláře do souvislostí v rámci ekosystému, potravního řetězce, biotopu, popř. způsobu jejich ochrany. Diskutovali společně na témata: proč a jak chráníme přírodu, národní parky a CHKO, ale také ochranu vodních zdrojů a hospodaření s nimi, zajímavosti jejich blízkého okolí a prohlubování znalosti místopisu.

Dle reakcí žáků lze soudit, že představené exponáty je zaujaly a byly oživením celého projektového dne.