Školní akademie

Přiblížila se akademie, na jejíž přípravě se podíleli všichni zaměstnanci i žáci školy. V informatice starší žáci tvořili barevné plakáty, ve výtvarce a v pracovkách se vyráběly kulisy a rekvizity, pilovala se třídní i „kroužková“ vystoupení, paní kuchařky podle potřeby vařily dřívější obědy nejen při generálce, ladila se technika apod. Chtěla bych zde poděkovat Světlé Hoře za umožnění školní akademie v hale, D. Bezovi za technické zajištění, J. Šmatlákovi za podporu a přípravu sálu, K. Bujnochové za focení aj., A. Snášelové a P. Kubalákové za občerstvení, učitelům, zaměstnancům školy i žákům za přípravu a realizaci vystoupení, rodičům a přátelům školy (obecenstvu) za potlesk, MŠ za spolupráci… (snad jsem na nikoho nezapomněla). Na webu školy by měl být odkaz k nahrávce celé letošní akademie i fotografie a prezentace deváťáků. V případě zájmu o vypálení na DVD napište na školní e-mail (zsandel@post.cz).

Kamila Bezová