Zápis do 1. třídy

V pátek 12. dubna proběhl na naší škole zápis do první třídy budoucího školního roku. Podílely se na něm všechny paní učitelky z 1. stupně spolu s ochotnými pomocníky – žáky z 8. A se svou náhradní třídní učitelkou H. Caletkovou, paní kuchařky a paní asistentky, paní fotografka a vedení školy.

Děti si prošly zábavnou stezku s jednoduchými úkoly a, protože byly všechny moc šikovné, odnesly si odměnu v podobě medaile a pamětního listu a několik dalších drobností. Rodiče zatím vyplnili úřední náležitosti a kdo chtěl, mohl se i občerstvit nápoji a dobrotami.

Zatím máme zapsáno do první třídy školního roku 2024/2025 devět dětí, třem dětem byl udělen odklad školní docházky o jeden rok a dvě děti studující v zahraničí by měly být ještě zapsány. Pokud by se někdo z dalších rodičů rozhodl zapsat své dítko do naší školy, ta možnost zde samozřejmě je i nadále a rádi ho u nás přivítáme :o)

Za tým ZŠ Kamila Bezová, ředitelka školy