Bádání nás baví

V minulém týdnu žáci 7. ročníku opět bádali, tentokrát na téma síla a energie. Pracovali ve skupinách se sadou Přírodní jevy a prováděli jednoduché pokusy. Konkrétně objevovali vztah síly a změny pohybu, či odporu, ale také sílu při přetahování a vážení pružinovými vahami. Snažili se vyslovit hypotézu pokusu a v závěru hodiny také obhájit a vysvětlit výsledky jednotlivých pokusů. Zároveň si také postup a schéma zaznamenávali písemně, z čehož by snad postupem času měl vznikat tzv. badatelský deníček.

Ludvika Matzkeová