Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají pravidelně ve třídách 1. stupně od 15.30 hodin, na druhém stupni od 15.45 hodin.

3. listopadu 2022 – čtvrtletní

5. ledna 2023 – pololetní

13. dubna 2023 – třičtvrtěletní

25. května 2023 – závěrečné