Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají pravidelně ve třídách 1. stupně od 15.30 hodin, na druhém stupni od 15.45 hodin.

4. listopadu 2021 – čtvrtletní

6. ledna 2022 – pololetní

7. dubna 2022 – třičtvrtěletní

26. května 2022 – závěrečné