Ohlédnutí za rokem ve ŠD

V letošním školním roce jsme zahájili provoz školní družiny v nových prostorách na hlavní budově, kde jsme se přestěhovali o prázdninách.

Protože školní družinu navštěvují děti od 1. – 5. třídy, museli jsme se v září vzájemně s dětmi seznámit. Prváčky jsme provedly prostorami školy a seznámily je s tím, co nás čeká dále.

Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním, před obědem a odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou.

Po vyučování přicházejí děti do školní družiny, kde tráví čas od 11:10 – 12:00. Tato doba je využívána k rekreačním a odpočinkovým činnostem. Děti rády hrají společenské hry, tvoří

ze stavebnic a kostek nebo si malují. Pokud nám počasí přálo, snažily jsme se s dětmi pobývat co nejvíce venku. Zařazovány byly sportovní pohybové aktivity, a to jak organizované, tak individuální.

V pozdějších odpoledních hodinách je čas vymezený také na různou zájmovou činnost. Jedná se

o výtvarnou nebo rukodělnou činnost, kde děti vyrábí věci z různých materiálů, hudební činnost, při které zpíváme známé písničky, přírodovědné a dopravní vycházky, různé hry a soutěže.

Počet dětí se během dne neustále mění, proto veškerá práce ve školní družině je přizpůsobena těmto změnám. Všechny činnosti jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho školního vzdělávacího programu a během celého roku máme přichystané pro děti i větší akce a projekty.

V tomto roce byl zřízen ve školní družině kroužek tenisu.

Tento kroužek býval každý čtvrtek. Mladší děti si procvičovaly pinkáním o zeď a přes síť správnou techniku držení rakety při úderu a starší děti se v této technice zdokonalovaly. Nacvičovali jsme také techniku podání a správný pohyb po hřišti. Postupně byly děti seznamovány s pravidly hry jak při dvouhře, tak při čtyřhře.

V letošním školním roce jsme nakoupili spotřební materiál a hry za vybrané peníze z poplatku za školní družinu.

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání v dalším školním roce.

Marta Ogurčáková, vychovatelka ŠD