Červnové školní dění a plány na prázdniny

Ani jsme se nenadáli a je před námi konec školního roku. Červen bývá ve škole velmi hektickým obdobím, kdy žáci cítí v kostech letní dovádění a učitelé už kosti necítí vůbec, neboť u nich převažuje trvalá bolest hlavy :o) Všichni svorně pak vzhlížejí k vidině prázdninového odpočinku.

Nám se podařilo v prvním červnovém týdnu dokončit stavební úpravy v „nových“ třídách a přesunout zbývající 1. a 2. třídu na hlavní budovu, která již zůstane jedinou budovou školy. Za aktivity spojené s rychlým vybudováním a uvedením do provozu nových tříd je nutno poděkovat zřizovateli – Městu Andělská Hora a zaměstnancům obce i školy (zejména panu školníkovi a paním uklízečkám). Děti si s paními učitelkami postupně zvykají na trošku jiný režim „velké“ budovy a zdá se, že jsou spokojeny. V nových třídách byla vystavěna přepážka, instalováno osvětlení, namontována tabule, zavedena voda, provedena výmalba, obložení a nátěry a kdoví, co ještě.

Umožnili jsme vykonat praxi dvěma studujícím budoucím pedagogickým posilám – E. Černobilové a A. Benešové. Obě nabíraly zkušenosti u asistentů pedagoga a seznámily se s prací s integrovanými dětmi s různými problémy a zjistily, že práce asistenta je velmi různorodá a řídí se výhradně potřebami svěřených dětí.

Začátkem června proběhla následná kontrola po auditu k využívání finančních prostředků a také kontrola z bruntálské pobočky Krajské hygienické stanice Ostrava. První jmenovaná byla bez závad a ke druhé bude nutno učinit nějaká rekonstrukční opatření ve školní jídelně, o čemž jednáme se zřizovatelem.

Konaly se poslední třídní schůzky letošního školního roku, na nichž byl rodičům sdělen stav prospěchu a chování jejich ratolestí, třídní plány do konce roku a také na rok příští (pokud jsou již známy).

Sedmáci a osmáci vyrazili s paní učitelkou L. Matzkeovou a H. Caletkovou na další exkurzi, tentokrát do bruntálské firmy MAKO. K mezinárodnímu Dni dětí jsme s dětmi vyrazili na výlety – prvostupňoví navštívili hrad Bouzov a druhostupňoví byli na exkurzi na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde se dozvěděli, jak zábavná může být fyzika, jak se 3Dtiskne, jak funguje řezání různých materiálů netradičními metodami, jak užiteční i zábavní mohou být roboti a spoustu dalších věcí.

Celý rok nás reprezentovali v šachu naši šikovní žáci a v červnu proběhly poslední turnaje nejen šachové ligy, ale také projektu Pod vysokou horou a opět byli velmi úspěšní na 3. místě se umístil Michal Brablec, dalšími borci byli Theodor Bujnoch, Kristýna Brablecová, David Šnajdr, Josef Krajčovič, Vladimír Krajčovič, Zuzana Šamajová a Václav Hapl.

Také se dokončovaly zápasy ligy florbalové (v Karlovicích a v Bruntále), kde se naši žáci postupně zdokonalovali a byli druzí nejlepší ve fair-play. Nejstarší florbalisti také uspořádali pro sportovce všeho věku ve škole turnaj pro zájemce.

Proběhly také dlouho odkládané programy Open House Bruntál, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, pro 6.-9. ročník. Dále jsme zde přivítali cestovatele, pana Mgr. K. Kocůrka, který žákům přiblížil své putování po Severní Americe. Pro ty nejstarší vedle besedu celou v angličtině a mnozí byli překvapeni, jak dobře rozumí.

Začalo období třídních výletů. První stupeň vyjel do planetária v Ostravě, 6.-8. třída do Vítkovic, deváťáci do Hrabyně na Památník 2. světové války. Sedmáci navíc absolvovali pěší výlet do jesenické přírody

(Velká kotlina) a výjezd na Slezskou Hartu, šesťáci si vyšlápli na Motýlí farmu do Rudné pod Pradědem a třeťáci šli pěšky na Holzberg, kde je čekala připravená zábava.

Prvostupňové paní učitelky uspořádaly pro děti Sportovní den, plný zajímavých sportovních disciplín s odměnami. K rozloučení se školním rokem jsme uspořádali pro žáky i rodiče a přátele školy Zahradní slavnost, která byla podpořena finančně z MAS Hrubý Jeseník. Je nám líto, že se nemohla akce zúčastnit také Mateřská škola ze Světlé, kterou jsme zvali, bohužel se jim termín kryl s výletem. Trošku nás mrzí, že jsme nebyli přizváni my na Rozloučení s předškoláky, kde se vždy tradičně seznamovali budoucí deváťáci, jako jejich patroni, s budoucími prvňáčky. Spolu s mými deváťáky jsme si udělali společný třídní den, kdy jsme si ještě naposled zablbli, upekli několik druhů pizzy a celkově se ještě společně potěšili, aby bylo na co vzpomínat. Loučením bylo také slavnostní rozloučení s deváťáky, kde představitelé Andělské i Světlé Hory předali vycházejícím žákům upomínkové předměty a slavnostně jim pomohli vykročit do nové etapy života. Děkujeme!

24. června, v době, kdy měli žáci ředitelské volno, jsme se my, pedagogové školili v nových metodách výuky, které bychom rádi využili v budoucích letech.

Ke všem těmto akcím je nutno ještě přidat pololetní písemky, vylepšování prospěchu, odevzdávání vyspravených učebnic, objednávání nových učebnic a pracovních sešitů, uzavírání známek, tisk vysvědčení a, aby se úřední šiml nasytil, také spoustu administrativních úkonů. Někteří z Vás se ptali, jestli je k dispozici DVD z Akademie. Jakmile bude video nastříháno a bude k dispozici na úložišti, odkaz bude zveřejněn na webu školy: zsandel.net. Dévédéčka jsme zavrhli, neboť CD mechanika je dostupná je

O prázdninách se budou ve škole dělat úpravy v rámci projektu Konektivita, provozní údržba a opravy.

Pokud pocítíte nutnou potřebu jednat s vedením školy, budeme k dispozici (po telefonické domluvě i ve škole :o)).

· Mgr. Bc. Kamila Bezová, ředitelka: 603 717 216

· Ing. Markéta Nitraiová, zástupkyně ředitelky: 734 153 469

Za tým ZŠ Kamila Bezová, ředitelka školy