Dubnové školní dění

Než se rozepíšu o dění ve škole, chtěla bych jen podotknout, že někteří jazykové si stěžují, že příspěvky jsou příliš dlouhé, že se přehnaně chválíme, a tak podobně… K tomu můžu jen konstatovat, že samozřejmě nikdo není nucen do čtení (není nic jednoduššího, než otočit stránku), ale považuji za vhodné informovat zájemce, jak se nám ve škole daří, co se snažíme pro děti dělat, a také Vás nechat nahlédnout do naší práce. Pochvala nic nestojí a pokud je zasloužená, nevidím důvod, proč nepochválit (ať už si to přiznáme, či ne, každý jsme rád, že si naší práce někdo cení…) Kdo nechce, nechť nečte dál, ale kdo máte zájem zjistit, jak ve škole fungujeme, píšeme následující právě pro Vás :o)

Letošní duben nám začal Velikonočním pondělím, jemuž ve škole předcházel projekt s předškoláčky z mateřské školy ze Světlé, spojený se zdobením velikonočního stromu umístěného v parku před školou. Přes prudký vítr se dětem podařilo umístit vyrobené ozdoby na břízku a společně se zpěváčky z minisborečku paní učitelky Spáčilové si mohly zazpívat. Děkujeme pracovníkům města AH za přípravu, spolupráci i sladkosti pro děti.

V tomto období byla zahájena realizace projektu „Konektivita“ a došlo k instalování nových PC do počítačové učebny. Naši žáci i se dočkali modernějších strojů a vyučující uvítají možnost většího zapojení moderních technologií ve výuce svých předmětů, a tím i zatraktivnění výuky.

I nadále nám pokračují stavební práce na budoucích dvou třídách pro 1. stupeň s osobním nasazením nejen pana školníka, ale i pracovníků města AH (včetně pana starosty). Momentálně překonáváme nesnáze s přivedením vody, ale vše se zdá být na dobré cestě.

Reagovali jsme na výzvu MAS Hrubý Jeseník – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a s projektovým manažerem panem Mgr. Rostislavem Krejčím jsme vypracovali žádost o realizaci projektu s názvem Modernizace učeben ZŠ Andělská Hora. Pokud se nám podaří ve výzvě uspět, zajistí nám 95 % financování renovace školní kuchyňky, multimediální učebny (především pro výuku HV, AJ, ČJ, VL, PŘ, DV a dalších předmětů, nejen na 1. stupni) a také rekonstrukci žákovského WC. Je to dobrá příležitost, jak modernizovat školu a zároveň ušetřit zřizovateli nemalé finance. Ale, jak už tak u projektů bývá, je potřeba projekt předfinancovat, a proto jsme požádali město Andělská Hora o schválení jeho předfinancování. Věříme, že se tato oboustranně výhodná věc podaří a projekt bude realizován. (Například žákovská kuchyňka je natolik retro, že si její vybavení pamatují v akci mnozí pamětníci :o), o výhodách multimediální učebny asi není třeba psát a žákovské WC volá po opravě již léta.)

Duben je pro školství úředně napjatým obdobím pro odesílání výkazů a údajů z matrik. Navštívili nás odborníci z SPC Bruntál, se kterými pravidelně konzultujeme doporučení pro podporu vzdělávání dětí s výukovými problémy. Proběhl také další z naučných programů o Jeseníkách, který jsme pro žáky připravili ve spolupráci s Mlýnem Karlovice (v čele s bývalou kolegyní Mgr. Evou Kyšovou). Žáci, rozdělení do skupin podle věku, si tak užili zajímavé dopoledne se spoustou přírodovědně zaměřených aktivit. Spolu se zřizovatelem jsme se pokusili oslovit dopravce IDOS ohledně možnosti dojíždění žáků na 2. stupeň z Rudné pod Pradědem, zatím vyjednáváme.

Naši starší žáci opět měli možnost vyjet za kulturou do divadla v Opavě, tentokrát na hru Hraběnka s historickým podtextem. Tahákem tohoto zájezdu bylo nejen divadlo, ale také zastávka v opavské Bredě s možností ochutnávky místních atraktivních pochutin. Naši florbaloví reprezentanti bojovali za školu ve florbalovém turnaji ve Vrbně pod Pradědem. Konaly se třídní schůzky, kterým předcházela Pedagogická rada. Rodiče tak mohli zkonzultovat s pedagogy dosavadní výkony svých ratolestí a případně se domluvit na dalším strategickém postupu, jak hlavičky naplnit a chování vylepšit. Po schůzkách následovalo setkání Školské rady, která byla seznámena se závěry kontroly ČŠI a záměry a možnostmi školy do budoucna.

Zatímco se mnozí deváťáci potili u prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy, třeťáčci si udělali výlet ke koníkům do Malé Morávky a cestu na něj jim umožnil Holzberg pod záštitou J. Šmatláka – děkujeme! Také naše nejmenší uchazeče o vzdělávání čekala první zkouška. Přišli totiž k zápisu do budoucí první třídy. Paní učitelky z celého 1. stupně si pro ně připravily zábavné úkoly, osmáci se stali jejich průvodci, paní kuchařky připravily občerstvení, ostatní se podíleli na vyzdobení školy a výsledkem je zapsaných 11 šikovných budoucích prvňáčků a tři děti zatím budou dozrávat v mateřské školce. Pokud by se ještě někdo z rodičů rozhodl zvažovat zápis do naší školy (nejen do prvního ročníku), může se na nás kdykoliv obrátit, nebo se (jen tak nezávazně) přijít do školy podívat…

Aby se výuka žáků co nejvíce přiblížila skutečnému životu, snažíme se nabídnout možnost poznat různá povolání. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, jsou i exkurze do zajímavých firem. Tímto děkujeme vedení firmy za umožnění exkurze do Feromagnetu i naší školní organizátorce L. Matzkeové. Po nucené pauze se podařilo znovu obnovit sociální obědy přes nadaci Women for women, které také děkujeme za podporu našich dětí. Rodiče strávníků (všech, nejen těch nadačních) žádáme, aby v případě nepřítomnosti dětí ve škole ODHLAŠOVALI OBĚDY, jinak bychom museli (dle upozornění České školní inspekce) zpětně účtovat rodičům plnou cenu neodhlášeného oběda. Číslo na školní jídelnu k odhlašování je: 604 275 474.

Plánovaná byla účast žáků 1. stupně na Dni Země v MŠ, pořádaném Střediskem volného času Bruntál. Do termínu nám však zasáhl plavecký výcvik a nevlídné počasí. I přes peripetie se zúčastnili prvňáčci, jako účinkující, a osmáci jako spolupracovníci a pomocníci SVČ. Děkujeme i pedagogickému doprovodu. Zde chci vyzdvihnout pedagogickou práci paní asistentky H. Caletkové, která se skvěle ujala osmáků jako náhradní třídní učitelka za dlouhodobě nemocnou kolegyni, děkujeme. Stali jsme se pořadateli turnaje okresní florbalové ligy a uspořádali jsme (hlavní koordinátorka florbalu M. Nitraiová a pomocníci) turnaj u nás v tělocvičně. Vyžadovalo to velké nasazení hráčů i organizátorů, zapůjčení mantinelů a rozhodčích ze spřátelených škol. Všem zaangažovaným moc děkujeme!

V dubnu se tradičně slaví úklidem přírody Den Země. I letos jsme si ho pěkně naplánovali, avšak živly se spikly a díky nim to neproběhlo úplně podle našich představ. Přesto jsme vyrazili s 2. stupněm do terénu a udělali pro naše nejbližší okolní životní prostředí, co se dalo a motivovali jsme žáky k úklidu přírody i ve volném čase. Mladší žáčci si prošli „jarní stezkou“ k ochraně přírody podle možností počasí. Tuto aktivitu navrhla a uskutečnila Ž. Honigová spolu s kolegyněmi z prvního stupně. Ani šachisté pod vedením J. Bujnocha nezaháleli. Konal se Turnaj veteránů (alias bývalých žáků ZŠ) a další utkání šachové ligy. Přijelo za námi Divadélko pro školy z Hradce Králové s dvěma představeními – zvlášť pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Zasmáli jsme se i poučili, jak to s tímto divadlem tradičně bývá.

Také pedagogové se vzdělávali. Využili jsme nabídky nadace Pomáháme školám k úspěchu a naše kolegyně vyjely na náslech do výuky jedné z pilotních škol, aby poznaly, jak se učí jinde a využily nabyté zkušenosti ve své práci. Ředitelka se zúčastnila dalšího Setkání lídrů škol a paní zástupkyně školení zástupců ředitelů škol v Ostravě.

V květnu nás čeká např.:

Soutěž Zlatý list v Břidličné.
Seznámení s tzv. metodou FIE, která nám umožní zavádět do výuky nové pedagogické postupy.
Praxe studentky E. Černobilové u asistentů pedagoga.
Nevážný koncert vážné hudby s hudebníkem z filharmonie.
Akademie školy 23. 5., od 15 hodin v hale ve SH (děkujeme Světlé Hoře za umožnění akce).
Školní výlety, divadlo, výlet za poznáním na Bouzov (mladší) a na VŠB do Ostravy (starší).
A mnohé další…

Za tým ZŠ Kamila Bezová, ředitelka školy