Únorové dění v naší ZŠ a plány na březen

Také únor byl pro nás měsícem plného nasazení. Z těch hlavních bych na úvod zmínila přípravu deváťáků na přijetí na střední školy a akce pořádané školou mimo jiné i pro veřejnost, tedy chystání karnevalu a plesu, či lyžařský výcvik.

Už od začátku roku jsme se snažili oslovovat potenciální sponzory, kteří by naše akce byli ochotní podpořit a nemálo se jich i našlo. Jejich seznam s poděkováním uvádím jako přílohu. Abychom zapojili do příprav žáky napříč školou a aby děti zjistily, že organizování větších akcí není jen tak, měly např. v informatice tvořit plakátky a pozvánky, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech zase vyráběly, a to i mladší děti, výzdobu, kterou můžete vidět, pokud karneval či ples navštívíte. Deváťáci si průběžně plánovali, jak by „ten jejich poslední“ karneval měl vypadat a vybírali mezi sebou techniky, tanečníky, zdobitele, provozovatele her, fotografy a objevovali v sobě vzájemně další nezbytné schopnosti pro pořádání takovéto akce. Nutno podotknout, že předčili očekávání, dost se snažili a byli všichni moc šikovní :o))! (Jsem na ně jako jejich třídní opravdu pyšná!) Samozřejmě nejen děti měly podíl na hladkém průběhu karnevalu. Dík patří také ostatním, kteří se podíleli – pánům starostům AH i SH, kteří se dohodli na zapůjčení a zajištění stolů a židlí, pracovníkům města AH, kteří zajistili rozmístění nábytku a vyklízení tělocvičny, zaměstnancům školy – panu školníkovi (práce všeho druhu :o), pedagogům (dohled, organizace, výzdoba, trpělivost, balení odměn aj.), dobrovolníkům – Dominikovi B., který už tradičně zvučí, osvětluje a zapojuje do těchto činností žáky (tak jako jeho kdysi přivedl k těmto aktivitám pan ředitel Leoš Sekanina:o), rodičům a firmám, kteří podpořili akci dary či financemi apod. Ke karnevalu zde bude ještě samostatný text s fotodokumentací.

Během února se pedagogové školy snažili zařadit do svých učebních plánů tak trochu jiné vyučovací hodiny v duchu projektu Prototýpci, zaměřeného na podporu divergentního (rozbíhavého a kreativního) myšlení u žáků (i učitelů:o). Jde o hravou formu učení a vymýšlení spousty nápadů, tento způsob učení je využitelný ve všech předmětech a podněcuje motivaci bádat a učit se i v běžném životě. Některé tyto hodiny si můžete přiblížit na webu školy.

Pro deváťáky byl únor plným napětí, neboť právě teď „šlo do tuhého“ a oni si museli vybrat, jakým směrem se po ZŠ vydají. Nebylo to snadné. Letos měli pro přijímání na střední školy úplně nové podmínky, které nebyly do posledního okamžiku zcela jasné ani rodičům a učitelům, natož děckám. Nakonec se podařilo všem své přihlášky podat a teď zbývá jen držet palce, aby jim přijetí na zvolenou školu vyšlo. Nikdy není nic ztraceno, i kdyby první pokus nevyšel, vždy je možnost volby. Mají celý život před sebou na to, aby si našli svoji cestu a zjistili, v čem budou dobří a nepochybuji, že se nás mnozí ještě překvapí! Zde bych chtěla poděkovat naší výchovné poradkyni Ing. M. Bártové za součinnost a nápomoc rodičům i žákům při podávání přihlášek.

Je jasné, že ani ve škole (stejně jako všude jinde) nejde vždy vše jen hladce, a tak jsme i my přistoupili k jistým opatřením a zásahům, abychom ověřili oprávněnost stížností a připomínek rodičů a žáků k některým aspektům školního dění a vyvodili patřičné důsledky. Mou další nelehkou zkušeností byla např. případová komise na OSPODu, kde jsou v podstatě v rukou úředníků další osudy dotčených dětí… Jako škola čelíme žalobě o neplatnost výpovědi s bývalou kolegyní, řešíme dlouhodobý zástup nemocné paní uklízečky, přestavby školních prostor, krmení úředního šimla, provozní havárie, uvedení do praxe nových pravidel čerpání skromných benefitů FKSP, číslování a registrace inventáře školy a další a další každodenní záležitosti.

V únoru jsme konečně obdrželi příspěvek na sociální obědy pro potřebné žáky od nadace Women for women, o němž jsme jednali od Vánoc. Nadace měla (a má), v rámci ministerských úspor, potíže s financováním, a tak jsme i my dostali příspěvek zatím pouze na 40 obědových dní…

Až do dne D lyžařského výcviku jsme bedlivě sledovali neblahý průběh a stav počasí a, v čele s paní učitelkou Ing. L. Matzkeovou, jsme podnikali kroky k úspěšnému průběhu výcviku v areálu Ski Annaberg, kde nám již tradičně vycházejí maximálně vstříc, což ani letos nebylo jinak. Paní učitelka přidá pár samostatných slov a fotografií z uskutečněného lyžáku. Za „lyžnické“ aktivity děkuji jak paní učitelce Ludvice, jejímu manželovi – instruktoru lyžování panu P. Matzkemu, H. Caletkové i pracovníkům Ski Annaberg. Navzdory počasí si děti, jak se vyjádřily, týden fakt užily. :o)

Šikovné paní učitelky na prvním stupni, Mgr. A. Šačirovič a Mgr. S. Spáčilová, připravily pro předškolní děti z MŠ „ochutnávku“ školy v podobě společného projektu, kdy si budoucí žáčci s těmi současnými vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Na tento projekt budou navazovat ještě dva další, aby dětem školní prostředí nebylo neznámé. Také bychom se chtěli setkat s dětmi i rodiči, kteří se rozhodují, které škole svého prvňáčka svěřit.

Plánujeme a zařizujeme podobu plaveckého výcviku, který by měl probíhat od 11. března každé pondělí pro žáky 2. až 5. ročníku a bude nahrazovat tělocvik (takže je pro děti s výjimkou závažných zdravotních důvodů povinný). Je veden hravou formou tak, aby se děti nebály vody a chovaly se ve vodě jako rybičky, takže bezpečně. V souvislosti s plaváním zde musím podotknout, že škola celý výcvik finančně zajišťuje. Letos jsme se při sestavování rozpočtu dohodli, že financování proběhne z přislíbené dotace Světlé Hory (ve výši 150 000,- Kč), kterou jsme však dosud neobdrželi.

Různé v bodech:

– Spolupráce pedagogů napříč školou a podpora mezipředmětových vztahů při přípravách akcí a žáků na soutěže (v únoru např. Lesnická soutěž v Bruntále, na kterou se připravovali žáci s p. uč. Matzkeovou a vyrazili v doprovodu p. asistentky J. Andrysové).
– Další vzdělávání pedagogů, tentokrát v didaktice angličtiny – p. učitelky M. Nitraiová a Ž. Honigová.
– Soustředění fotbalistů se vstupem do tělocvičny školy (pan J. Rončák, zprostředkovatel pan J. Šmatlák).
– Nové nalepovací hry pro děti na chodbách školy (šikovná paní učitelka V. Saganová).
– Dlouhodobá výpomoc s úklidem školních prostor (paní M. Nagyová s přispěním šikovné dcery Anežky a paní L. Janušové).
– Výpomoc ve školní kuchyni (zastoupení p. B. Vikartovské) – ochotná paní A. Benešová.
– Koordinace, schůzky a podpora zřizovatele (zejména pana starosty AH, J. Snášela) při organizaci karnevalu a plesu.
– Příprava setkání s předškoláčky a jejich rodiči 11. března ve škole (paní učitelky z prvního stupně a ŠD, vedení školy a osmáci jako budoucí patroni prvňáčků).
– Příprava plesu – 8. března v tělocvičně školy.
– Příprava plaveckého výcviku – organizace, přesuny v rozvrhu, financování apod.
– Závěrečné zprávy k dotačním programům MŠMT („Digipropast“ a „Digipomůcky“) za rok 2023.
– Školní tělocvična mimo provoz pro výuku TV (probíhají alternativní způsoby výuky) i pro sportovní zájemce – do 11. března kvůli akcím karneval, ples a úklidu po nich.
– Proběhla hravá zábavná „Masopustní detektivka“ pro děti ve škole (zorganizovala ji paní učitelka M. Nitraiová).
– Děti z prvního stupně vyjely do kina na Písničkový kolotoč.
– Proběhlo stěhování kmenové třídy 7. A do učebny HV a byla započata přestavba učebny č. 63 na dvě budoucí třídy národní školy (1. stupně). Pan školník už bourá budoucí vchod a „komando z města AH“ připravuje materiál. :o)
– Děti si užívají pololetní prázdniny (od 26. února do 1. března) a pedagogové v rámci studijního volna pátrají po školním majetku v inventárních seznamech a zdokonalují se ve svém umění učit svěřené předměty.

Seznam ochotných sponzorů školních akcí, MOC DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

Společnost Menard zakládání staveb s. r. o.
Výrobní družstvo ELAP, Světlá Hora
Annaberg SKI a Strommy cz
Jatky Světlá Hora
Bazy – výkopové práce, Světlá Hora
Pepovy dobroty, Andělská Hora
Stavby Lukovský + V3S, Světlá Hora
FA-BIO, Světlá Hora, pan Zelený
DOLMENS building, s. r. o., Světlá Hora
Společnost Gardena
Paní Svobodová, šikovná maminka Tomáška Svobody
Paní M. Bodnárová
Paní A. Smutková
Paní Trefilová
Paní M. Ogurčáková
Drogerie Milián Bruntál
Paní R. Burešová
Paní J. Trombiková
Paní Šmatláková
Fa Holzberg (domluveno J. Šmatlákem)
Paní M. Orságová
Paní J. Výmolová
Paní A. Kovaříková
Inkognito zde jsou vepsány, neboť nechtěly být jmenovány :o)) šlechetné dárkyně paní Vojtíšková, paní L. Janušová…
A třeba se ještě někdo najde, DĚKUJEME…

 

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁČKY

 

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

pokud ještě přemýšlíte, jaká škola by pro Vás byla nejlepší, přijďte se podívat do té naší.

– 11. března v 15 hodin Vás přivítáme na PŘÁTELSKÉM SETKÁNÍ v naší škole.
– Projdeme společně celou školu, odhalíme s dětmi všechna tajná zákoutí a ve školní jídelně se sejdeme u drobného občerstvení a probereme spolu vše, co Vás o škole bude zajímat. 
– Přítomné budou i všechny paní učitelky z prvního stupně. 
– Děti si zatím mohou pohrát v malé školní družince a věnovat se jim budou jejich případní budoucí patroni, současní osmáci.
– Budeme se těšit na nezávazné setkání :o)
– Přijďte, rádi Vás uvidíme!

Za tým ZŠ Kamila Bezová, ředitelka školy