Odchyt a kroužkování ptáků


 

Dne 25. 4. proběhl odchyt a kroužkování ptáků na polích v blízkosti školy pod vedením zkušeného ornitologa Dana Křenka z CHKO Jeseníky. Celá akce začala již v brzkých ranních hodinách, kdy bylo potřeba na místa s častým výskytem ptačí populace nainstalovat tři odchytové sítě. Poté se žáci z celého druhého stupně vystřídali ve třech po sobě jdoucích skupinách. 

U sítí dostali odborný výklad, který se týkal zejména pěvců, jenž se nám povedlo odchytit, jmenovitě obě barevně odlišná pohlaví pěnice černohlavé a rehka zahradního. Odchycené ptáky jsme si popsali, ukázali znaky, podle kterých se konkrétní druh pozná a určili pohlaví. Následně jsme je okroužkovali a zaevidovali.