Malí výtvarníci

Každé úterý se děti převážně 2. třídy scházejí ve výtvarném kroužku. Zkoušejí různé výtvarné techniky a zpracovávají různá zadání. A tak je nezaskočilo ani zadání Přírodovědné korespondenční soutěže pro jejich věkovou kategorii s názvem Strážce lesa. Jak si takového strážce představit? Je to člověk, zvíře, věc? O koho, o co se strážce stará? Děti nakonec vytvořily celou sérii obrázků. Každý strážce dostal své jméno – Stezička, Ohniváček, Hlídek, Pírko, Světelnice, Divous, Stínek, Bludný kořen – a také popis své „práce“. Za zpracování tématu získaly děti Ocenění za kolekci prací a drobné dárečky.

Marta Unčovská