Přírodovědná korespondenční soutěž

Stejně jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila výše uvedené soutěže, pořádané SVČ DUHA Jeseník – ekologická výchova. Celkový počet účastníků byl letos 275 a s potěšením mohu konstatovat, že naši žáci obstáli velmi dobře, jak si můžete prohlédnout v níže uvedené výsledkové listině.

Podobně jako v loňském roce, tak i tento rok se opět bude moci široká veřejnost podívat na nejlepší práce soutěže v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku a to během měsíce dubna. Určitě si tedy rádi uděláte výlet nebo se aspoň můžete podívat na několik momentek z hodnocení: https://www.facebook.com/duhajes.

Chtěla bych touto formou také poděkovat nejen všem zúčastněným soutěžícím, ale především pedagogům a rodičům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají jim se do soutěže zapojit.

Výsledková listina

Ludvika Matzkeová