Literární soutěž

V měsíci březnu jsem vyhlásila literární soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku na téma Dopis členovi své rodiny o svých zkušenostech s pandemií COVID – 19.  Naši žáci měli téměř dva měsíce, aby sepsali své myšlenky, názory, zkušenosti s tímto, pro nás pro všechny, velmi obtížným obdobím.
Úkolu se se zájmem zhostily pouze dvě žákyně, a to Natálka Náplavová ze 6. ročníku a Viki Krajčovičová z 9. A třídy – gratulujeme.
Obě obdržely diplom a sladkou odměnu.

Mgr. L. Bartoňková