I. A – Vítání prvňáčků

Až ti slůně sluníčko
šlápne ráno na víčko,
neplač,
vždyť to nebolí,
a běž honem do školy! (Dobrýtro, Jiří Žáček)

Všem prvňáčkům přeji, aby jejich učení bylo velkou a radostnou hrou plnou úspěchů a nových zážitků.

Marta Unčovská – třídní učitelka