Český den proti rakovině

I v letošním školním roce se tradičně žáci IX. A zapojili do prodeje žlutých kytiček na podporu Ligy proti rakovině. Vybrali krásných 2015 Kč, které půjdou na programy určené na prevenci rakoviny, zlepšení kvality onkologických pacientů, podporu výzkumu a přístrojové vybavení onkologických pracovišť. Poděkování patří nejen všem, kteří přispěli, ale i žákům, kteří se o prodej kytiček postarali.

CDPR_2021-podekovani-final_ZŠ a MŠ Andělská Hora