Sedmáci konstruktéry

Ne všechny hodiny českého jazyka a konkrétně slohu jsou u žáků oblíbené, proto se snažíme si je oživit nějakým nápadem. V hodině slohu v 7. A se nám naskytla příležitost vyzkoušet si popis pracovního postupu v praxi.

Stupňující se chaos na mém pracovním stole v kabinetu mě přivedl na myšlenku zakoupit si praktické stojany na dokumenty či případně na učebnice :o). Když však přišly poštou rozložené na součástky, vnuklo mi to nápad využít vlastní neschopnost stojany sestavit v hodině slohu. Moji sedmáci jsou snad šikovnější, řekla jsem si :o).

Děti se rozdělily do dvou skupin a každá z nich nejdříve „stavebnici“ prozkoumala. Následně si rozdělila role členů. Někteří se stali konstruktéry, jiní sestavovali plán a další radili. Nakonec společně sepsali návod k sestavení stojanu na dokumenty, čímž si vyzkoušeli jeden ze slohových útvarů – popis pracovního postupu.

Výsledkem této výuky je nejen pořádek na mém pracovním stole :o), ale také dobrý pocit z proběhnuvší hodiny slohu a konstatování Vojty, že „ta hodina děsně rychle utekla!“

Mgr. Bc. Kamila Bezová