Dívej se pod povrch

Cílem této aktivity je naučit se dívat pod povrch věcí a zjistit jak fungují. Žáci 7.A se do toho pustili s nadšením a začali výběrem nefunkčního elektrospotřebiče, které nám zajistil p. Král. Bylo zajímavé pozorovat žáky a jejich řemeslné dovednosti při demontáži PC, ručního šlehače, PC myši, brusky či rádia, ale také při volbě jednotlivého nářadí, které k tomu bylo nutné použít.

Součástí této aktivity byl i záznam postupu demontáže a zpětné montáže do původního stavu s využitím fotoaparátu a poté zpracování formou prezentace na téma fungování a jednotlivé části daného spotřebiče. V rámci diskuse jsme také rozebrali souvislost s odpadovým hospodářstvím, recyklací a smysluplností oprav spotřebičů, než jejich neustálé nahrazování novými a výkonnějšími.

Ludvika Matzkeová