Fyzika hravě v 7. A

 


V posledních hodinách fyziky se zabýváme užitím jednozvratné a dvouzvratné páky v praktickém životě. Po krátkém zápisu a diskusi jsme využili nově vybavené učebny a vyzkoušeli si pár jednoduchých pokusů. Dle návodu jsme také sestavili páku rovnoramennou a poté porovnávali a zapisovali získané hodnoty působící síly a délky ramen.               

Hanka Caletková, Dis.