Loučení se zimou

Jak se loučí se zimou? V čase jarní rovnodennosti vynášíme Morenu, bohyni smrti, vládnoucí v zimních měsících pryč z našich životů, protože vládu nad světem přebírá Vesna, bohyně jara, života a radosti. Prvňáčci si tento starý pohanský zvyk prožili společně se staršími kamarády z IX. A. Posuďte sami. Stroze oblečenou loutku Moreny společně nazdobí a zamíří k nedalekému rybníku za doprovodu bubínků a pokřiku:

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

Zde je Morena svlečena, zapálena a s patřičným lomozem hozena do rybníka. Zima je pryč. Ve třídě pak z rašících větévek společně vyrábí líto, symbol příchodu jara a obnovení života.

Marta Unčovská