Znalostní soutěž YPEF

Ve čtvrtek 22. 2. se Ilona Jurmanová, Ladislav Náplava a Zuzana Šamajová zúčastnili místního kola soutěže YPEF (Young People in European Forests), které proběhlo na lesní správě LČR v Bruntále. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a lesnictví v současné době. Soutěžní družstva absolvují písemný test, složený z 20 otázek o lesnictví, lesním ekosystému, činnostech vykonávaných v lese, rostlinách a živočiších, vyskytujících se v lese a jeho blízkosti. Po testu pak následuje praktická část soutěže ve formě „poznávačky“ o 20 položkách (herbářové položky rostlin a dřevin, listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a technologie). Naše družstvo si sice dovezlo jen pamětní list, ale jsou bohatší o nové zkušenosti, vědomosti i prostředí.

Ludvika Matzkeová