Ohlédnutí za říjnem

Školní rok se už naplno rozjel, takže jsme se ve škole celý říjen nezastavili :o) Začaly fungovat zájmové kroužky, jejichž letošní nabídka byla velmi bohatá. Pro malý zájem o některé z nich však nebyly nakonec otevřeny všechny. Z těch, co fungují, budu jmenovat např. Zábavnou angličtinu, Sportovní kroužek, Florbal, Kulinářský kroužek, Zálesák, Šachy, Kroužek dílen, Pastelku, Divadelní kroužek, Taneční, Náboženství, Tenis a další. Kromě kroužků se dětem pedagogové věnují mimo výuku také v tzv. pedagogických intervencích, což je něco jako doučování dětí s výukovými potřebami nad rámec běžného učení, a také tzv. předměty speciálně-pedagogické péče, kde se naše speciální pedagožky (Mgr. Jitka Jasinská a Mgr. Stanislava Spáčilová) snaží kompenzovat potřebným žáčkům poruchy učení.

Velkou část října zabrala oprava střechy nad školní jídelnou a nad přilehlými prostorami, kam nám doposud zatékalo. Jsme rádi, že se podařilo tuto opravu uskutečnit a děkujeme zřizovateli za poskytnuté úsilí i finance.

Průběžně se snažíme vylepšit v rámci našich možností také vnitřní prostory školy. V dříve temné spodní chodbě nám vzniká nová „lesní cesta“ a „louka“, kterou nám moc hezky maluje pan školník Michal Král a skvělá dobrovolná malířka paní Andrea Benešová. Tato šikulka u nás tráví svůj volný čas, aby dětem zpříjemnila jejich prostředí. Maluje krásně, moc jí za to děkujeme a vážíme si její podpory. Na výzdobu chodby jsme využili také financí, které nám poskytla Světlá Hora, a nakoupili jsme obrazy lesních zvířat v životní velikosti, jimiž jsme naši „lesní cestu“ doplnili. Děti tak díky podpoře našich zastupitelů mají možnost poznat i ne úplně známé živočichy naší krajiny.

V říjnu jsme uskutečnili i několik z řady našich „malých projektů“. Jednalo se o tzv. Ponožkový den (viz přiložená zpráva) a také Halloween, který si od začátku až do konce vymyslela a zorganizovala šikovná děvčata z 8. třídy (Míša Adámková, Kája Rozsypalová a Dáška Ovčáčková). Takových drobných projektů nás čeká celá řada a budeme vděční za podporu obou obcí nebo i případných sponzorů.

Zaměstnanci školy připravují průběžně inventarizaci majetku, tak abychom si ujasnili, co ve škole máme, co lze využít pro děti a co je třeba již odepsat a případně nahradit. Je s tím spojená spousta práce a podílí se na ní všichni v prostorách, které jim byly přiděleny. Mou premiérou (a několikadenní noční můrou) bylo odesílání údajů ze školní matriky a výkazů na MŠMT. Díky radám zkušenějších ochotných kolegů ze spřátelených škol se to zdárně podařilo, uff :o)

V rámci ekologických aktivit naší školy jsme využili nabídky účasti na projektu Planeta Země 3000 a vyjeli jsme do bruntálského kina na promítání kombinovaného cestovatelského programu, odkud jsme si odvezli kromě zajímavého zážitku i spoustu materiálů a přístupy k internetovým zdrojům projektu. (viz přiložená zpráva) Jsme registrováni i pro příští školní rok a věřím, že se zúčastníme v hojnějším počtu než letos.

Dalším zajímavým počinem byl Den otevřených dveří hasičského záchranného systému konaný v pátek 13. Možná jste zaregistrovali ve veřejnoprávních médiích, že hasiči pořádají v tyto dny osvětové akce. Také naše prvostupňové paní učitelky se se svými dětmi vydaly na tuto zajímavou akci do Bruntálu. Pro zatraktivnění výuky literatury pak vyjela paní učitelka Spáčilová s žáky 6. a 7. ročníku na besedu do Městské knihovny Bruntál a s druháčky navštívila knihovnu v Andělské. Třeba tyto návštěvy knihoven inspirují nějakého nového čtenáře.

Podařilo se nám obnovit někdejší tradici účasti našich sportovců na okresní florbalové lize škol, a právě v říjnu se konal první z řady zápasů. Naši florbalisti si vyjeli vyzkoušet své dovednosti tentokrát do Karlovic, pod vedením odvážné sportovní nadšenkyně Ing. Markéty Nitraiové. (viz přiložená zpráva) A aby sportu nebylo málo, konal se v tělocvičně již tradiční Sportovní den mládeže se sportovcem Mgr. Janem Váňou a naši šikovní sportovně nadaní žáci prokázali, že si zaslouží účast na celorepublikovém setkání v Kladně. (viz přiložená zpráva)

Již několik let k naší škole neodmyslitelně patří šachy, a tak se konal také letos Podzimní přebor školy v šachu, kde poměřili své síly naši nadaní hráči pod vedením obětavého kolegy a vedoucího šachového kroužku Mgr. Jiřího Bujnocha.

V říjnu jsme mezi námi přivítali novou kolegyňku, novopečenou magistru pedagogiky Žanetu Honigovou, která, jak doufáme, přinese do našeho týmu pomyslný čerstvý vítr moderního pedagogického nadšení. Citlivě a s pochopením se ujala dětí ze 3. třídy a moc jim to spolu svědčí. Ochotné zkušené kolegyně jsou jí nápomocny a jsou připraveny poradit ve všem, co bude třeba.

Na jeden z říjnových dnů si připravily naše paní kuchařky tzv. náborový oběd, jímž chtějí přiblížit a nabídnout zdravou a chutnou stravu všem dětem ze školy. Tematicky pro ně vyzdobily školní jídelnu a uvařily atraktivní halloweenské pochoutky.

Těsně před podzimními prázdninami se rozhodly ještě zažít s dětmi strašidelné spaní ve škole M. Nitraiová, Ž. Honigová a M. Bodnárová a připravily si společně pro děti ze 3. a 4. třídy dobrodružnou noc, na kterou se všichni moc těšili. Po podzimních prázdninách poslední říjnový den nás ještě čeká vyhodnocení strašidelné výzdoby v jednotlivých třídách. Nejlépe vyzdobená třída bude odměněna sladkou, ale strašlivou odměnou. (Osmačky slíbily, že upečou strašný zákusek a jsou nakoupeny hnusné čokoládové oči a podobné pochutiny :o)

Čeká nás v listopadu…

Mimo mnoho jiného nás čeká 9. listopadu Den otevřených dveří, pedagogická rada, třídní schůzky a setkání Školské rady. Zveme všechny žáky, rodiče a přátele školy (včetně bývalých absolventů), k prohlídce školních prostor a k nahlédnutí do aktuálního školního procesu. Žáci pod vedením pedagogů Vám představí atraktivní učivo a moderní pomůcky, které máme ve škole k dispozici. Přijďte si zavzpomínat a v duchu se vrátit do svých školních let. Rodiče mají možnost účastnit se i dopolední výuky.

Za tým ZŠ Kamila Bezová