Sportovní den školy

28. června 2023 se uskutečnil tradiční Sportovní den školy v režii a úplné organizaci žáků 9. A. Deset družstev se vskutku zajímavými názvy, jako třeba „Šmoulinky, Mlsouni, Fešáci apod.“ se zapojilo do 11 disciplín, v nichž mohli prokázat své sportovní vlohy, rychlost, přesnost a vytrvalost. Vyhodnocení výsledků Sportovního dne proběhne při slavnostním ukončení školního roku v pátek 30. června. Již teď mohu prozradit, že tři vítězná družstva obdrží diplomy, které připravili žáci 8. A v  hodině Informatiky. Další odměny za sportovní výkony zůstávají i nadále v tajnosti.

 Helena Hanzelková