Preventivní programy

Dne 27. 4. 2023 proběhly na Základní škole v Andělské Hoře 3 preventivní programy. Tyto zajistilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE Bruntál. Preventivní program Netolismus (závislost na online technologiích) byl určen pro žáky 5. a 6. ročníku. Preventivní program s názvem Sebepoškozování byl připraven pro žáky 7. a 8. ročníku. Jak již název Netolismus napovídá, jedná se o závislost na online technologiích. Během dvou vyučovacích hodin bylo žákům pomocí zážitkové pedagogiky názorně ukázáno, kolik hodin denně tráví na internetu, sociálních sítích a online hrách. Pro tento preventivní program bylo důležité, aby si žáci uvědomili, že internet, sociální sítě a online hry jim nenahradí skutečné kamarády a také jejich zájmy, o které v případě závislosti na online technologiích přicházejí. Pro 7. a 8. ročník byl představen preventivní program s názvem Sebepoškozování. Opět ve dvouhodinovém bloku se přednášející snažili, aby si žáci uvědomili, jaké mají hezké vlastnosti, jak je vidí jejich spolužáci. Je také důležité, aby žáci pochopili, kde mají svá místa, kde je jim dobře, kde se cítí bezpečně. Cílili i na uvědomění si toho, na co jsou žáci hrdí, co umí, co se jim povedlo. Každý z žáků je jedinečný a preventivní program se nesl v duchu toho, aby si každý z nich uvědomil, jak důležitá je sebeláska.

Lenka Bartoňková

názory žáků 7. A