Zpívání u varhan

V pátek 2. 12. 2022 jsme navštívili kostel Narození panny Marie v Andělské Hoře. Měli jsme možnost si kostel prohlédnout, posedět v lavicích a poslouchat nádhernou hudbu varhan. 
Po příkrých schodech jsme vystoupali až k varhanám. Paní Skrutková nás stručně seznámila s tímto královským nástroje. Dozvěděli jsme se, že varhany mají měch, který je potřeba naplnit vzduchem, aby se ozval z píšťal určitý tón. Pokoušeli jsme se rozeznít varhany postaru šlapáním na veliký pedál – vhánět vzduch do měchu. A…nic. Varhany mlčely. Proto paní Skrutková zapnula elektromotor, který nahradil naše usilovné, leč marné šlapání. Měch se rychle naplnil vzduchem a varhany se rozezněly. Konečně jsme si mohli zazpívat koledy s doprovodem varhan. Celé naší umělecké snaze přihlížel místní kněz P. Jan Slavík. Chlapcům se moc líbil, protože si s nimi popovídal i o fotbale.
Jsme rádi, že jsme mohli adventní atmosféru prožít v prostorách místního kostela.

Stanislava Spáčilová a žáci I. A, IV. A a V. A