Literární výchova v knihovně

Není nic hezčího, než pozorovat žáky, jak zakopávají přes hromady knih v knihovně připraveni dobýt hory literárních dobrodružství. Je to místo, kde se začínají psát příběhy nejenom v knihách, ale i mezi řádky na tvářích dětských badatelů. Někteří objevují světy, v nichž jejich hrdinové bojují s draky, jiní prozkoumávají mořský svět. Příznivci detektivek se s nataženým ukazováčkem snaží odhalit, kdo ukradl dort ze školní jídelny. Tichý šepot narušuje jen šustění otáčených stránek. A tak mezi knihami a šepotem slov, probíhá neustálý tanec příběhů, které obohacují mysl a otevírají cestu k nekonečným možnostem. Knihovna není jen místem, kde se čtou slova, je to místo, kde se tvoří příběhy, a žáci jsou ti, kteří je píšou otáčením stránek.

Staňka Spáčilová