Na obecním úřadě

V rámci výuky občanské výchovy se žáci 6. A třídy dne 20. října vydali na místní obecní úřad. Učili jsme se totiž o tom, jak to na úřadech chodí, jaké odbory zde pracují, s jakými radostmi i strastmi se pan starosta denně setkává, zda jsou v Andělské Hoře volné pozemky k výstavbě rodinných domečků a také se žáci zajímali o historii obce. Pan starosta děti provedl všemi prostory úřadu, velmi ochotně odpovídal na otázky žáků převážně z řad zvídavých chlapců, nakonec nám ukázal krásné kroniky obce a popřál žákům úspěch v jejich školní práci.

Mgr. L. Bartoňková