Lidské tělo

Druháčci si v rámci projektového dne opakovali, procvičovali a rozšiřovali znalosti o lidském těle. Žáci pracovali samostatně, ve dvojicích i v malých skupinách. Téma Lidské tělo prostupovalo všemi vyučovacími předměty.