Školní akademie

Ve čtvrtek 19. května se nám podařilo po nucené covidové pauze uskutečnit opět naši tradiční školní akademii. Začali jsme už na konci března počátečním dohadováním, co a jak s žáky nacvičit. Není vždy jednoduché vymyslet společné vystoupení třídy a k přesvědčení a motivaci žáků je nutno zapojit nejednu pedagogickou dovednost. Nakonec se vše podařilo a každá třída si připravila většinou se svým třídním učitelem vydařený výstup. Měli jsme možnost shlédnout jak muzikálový kus v podání maláčků, tak i taneční kreace na populární písně, divadelní scénky v mateřském i cizím jazyce a v neposlední řadě také film.
Je to v naší škole již tradice, že se nelehkého úkolu moderovat akademii ujmou nejstarší žáci. Ani letos tomu nebylo jinak. Troufám si říct, že, ač jsou to pěkní výlupci, z nichž se učitelům i rodičům občas napínají nervy, na akademii i po ní jako by dospěli a stali se rozumnějšími a zodpovědnějšími. Skvěle obecenstvo i účinkující celým odpolednem provázeli a pomohli také s technickým zajištěním.
I když jsme nácviku na tuto akci obětovali i několik vyučovacích hodin, myslím, že se děti naučily spoustu zajímavých dovedností, jako je například psaní scénáře, výroba rekvizit, stahování zvuků a stříhání obrazu, spolupráci, toleranci, rozvoji kreativity, či demokratickému rozhodování. A to určitě není k zahození. Do života se jim také hodí zjištění, že uspořádat podobnou akci pro veřejnost není jednoduché a vyžaduje to spoustu práce.
Velký dík patří dětem – hercům, tanečníkům, moderátorům, pedagogům – scénáristům, režisérům, motivátorům, panu školníkovi – rekvizitáři a kreativci, rodičům – kostymérům, morální podpoře a skvělému publiku, externím spolupracovníkům – Dominikovi a Filipovi, kteří se postarali o profesionální ozvučení a technickou podporu a také vedení školy za morální podporu všech zúčastněných.
Odnesli jsme si společné zážitky a prožili jsme spolu spoustu legrace, takže se nám akademie (i přes drobné nedostatky), dovolím si říct, docela pěkně vydařila a můžeme sbírat sílu i inspiraci na tu další :o))

Mgr. Bc. Kamila Bezová