Zlatý list

V pondělí 9. 5. 2022 se naši žáci zúčastnili již 50. ročníku krajského kola soutěže Zlatý list v Břidličné. Soutěžilo se konečně po dvou letech „naživo“ u 14 stanovišť rozdělených do oblastí: živá příroda, ornitologie, členovci, voda, myslivost, synantropní druhy, les, geologie, botanika, práce pro přírodu, hydrobiologie, odpady, šelmy, plazi a obojživelníci.

Naši školu reprezentovalo 24 žáků, rozdělených do 3-členných hlídek podle věkových kategorií. Některé otázky byly dosti náročné, vzhledem k tomu, že to bylo krajské kolo a z něj postupuje jen první místo do kola národního, přesto naši žáci bojovali statečně a se ctí společně s dalšími účastníky ze 20 ostatních základních škol včetně gymnázia.

Součástí soutěžního dne byl i zajímavý doprovodný program, např. robotický pavouk, střelba z laserové pušky, výroba ptačí budky, zoo koutek s agamou, želvami, mnohonožkami, korálovkou aj., další hry a soutěže včetně sponzorských stánků, kde se děti mohly dozvědět zajímavé a nové informace.

V rámci Zlatého listu také probíhala doprovodná fotografická soutěž na téma Stopy jara, které se mohli zúčastnit všichni žáci naší školy. Za školu pak bylo vybráno 5 fotografií, které spolu s dalšími byly naším pověstným želízkem v ohni. V této soutěži absolutně a s přehledem vyhrála jedna z naších fotografií a jejím autorem je Dorota Bujnochová.

Výherkyni i ostatním soutěžícím gratuluji a už teď se všichni těšíme na příští rok.

Ludvika Matzkeová