Přírodovědná korespondenční soutěž

Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát žáci naší školy účastnili přírodovědné korespondenční soutěže pořádané SVČ Duha Jeseník. Soutěž je vyhlašována pro pět věkových kategorií jak jednotlivců, tak i kolektivů. Témata byla: strážce lesa, pohlednice ke Dni Země, motýlí louka, lesní lékárna. Žáci mohli uplatnit svou kreativitu co se týká zpracování tématu, použité techniky a to vše doplnit znalostmi popř. vyhledanými informacemi k dané problematice. Jak to zvládli, se můžete přesvědčit v obrázkové příloze některých prací a výsledkové listině. Také bych chtěla poděkovat pedagogům a rodičům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají jim se do soutěže zapojit.

Výsledková listina zde.