Návštěva hasičů ve druhé třídě

Ve středu 15. 5. zavítali do druhé třídy naší školy dva pánové z Hasičského záchranného sboru Bruntál, kteří s dětmi sdíleli své znalosti o práci hasičů a bezpečnosti při požáru. Zdůraznili důležitost prevence a vysvětlili dětem, jak se chovat v případě, že se ocitnou v nebezpečí. Návštěva hasičů byla nejen poučná, ale také motivující. Poskytla dětem znalosti, ale také je inspirovala k tomu, aby se zajímaly o službu a pomoc druhým.

Marta Ogurčáková