Jarní stezka

V rámci Dne Země si vyšli žáci 1. až 4. třídy na Jarní stezku. Cestou plnili ve skupinkách spoustu úkolů, výsledky si zapisovali do připravených tabulek a v cíli cesty, na vrchu Annaberg, si rozluštili tajenku. Nebyla to ale obyčejná tajenka. Po jejím vyluštění totiž žáci našli místo, kde byl ukrytý vzácný poklad! To bylo radosti! A po náročném úkolu si všichni společně rozdělali oheň a opékali špekáčky a marshmallow. Den se skutečně vydařil.

Alena Šaćirović