Den Země v MŠ

Tak jako každoročně jsme byli pozváni na Den Země do MŠ ve Světlé Hoře. Pro prvňáčky bylo přichystáno spoustu zajímavých stanovišť, na kterých se dozvěděli nové informace o přírodě a upevnili si ty stávající. Měli možnost pod mikroskopem zkoumat hadí kůže, ptačí pírka, hlemýždí ulity apod. Své dovednosti jim předvedli lovečtí psi. Na stanovištích vypomáhali tradičně žáci z 8. třídy naší školy, budoucí patroni současných předškoláků. Den Země se prostě navzdory počasí krásně povedl.

Alena Šaćirović