Březen – měsíc knihy

Měsíc březen je nejen první z jarních měsíců, ale je také věnován knihám a čtenářům. Snažíme se děti podporovat ve čtení nejen ve škole, ale i mimo ni. Chceme, aby nebraly čtení jako nutné zlo, ale jako zábavu, jako způsob relaxace, jako zdroj informací, a třeba i jako způsob pomáhající k dobrodružnému prožitku. To už záleží na nich. Do hodin českého jazyka jsme se proto, více než jindy, snažili zařadit aktivity, které by u žáků vzbudily zájem o četbu. Věříme, že se nám to daří.

Vzbudit zájem o knihy by se nám nedařilo bez Vaší pomoci. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zatím zapojili do sbírky knih. Sešlo se jich velké množství. Dětem přibyly knihy do „odpočinkových“ knihoven. Pan školník dokonce tvoří regál, do kterého budeme moci Vámi darované knihy vložit tak, aby byly po ruce. A věřte, že jste darovali krásné knihy!!! Dětem se líbí a nám také. 😀

Markéta Nitraiová