Exkurze ve výrobním družstvu ELAP

Žáci 7. a 8. ročníku se ve čtvrtek vypravili na exkurzi do výrobního družstva ELAP ve Světlé Hoře, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a realizaci automatizačních linek, zařízení a strojů pro tváření odlitků z Al slitin, plastů, gumy, keramických materiálu pod.

Exkurze měla dvě části – teoretickou (základní informace o firmě, výrobcích, výrobních linkách, strategiích aj.) a praktickou, kde si žáci mohli prohlédnout i dílnu a vyzkoušet si některé činnosti osobně. Průvodce nám dělali otec a syn Klímovi, kteří se žákům ochotně věnovali a zodpovídali jejich všetečné dotazy. Na konkrétních příkladech jim také vysvětlili smysl a účel nahrazování lidské práce v obtížných podmínkách a provozech právě roboty. Všichni jsme si odnesli mnoho zajímavých informací a poznatků a snad to našim žákům pomůže při jejich rozhodování o budoucí volbě povolání.

Ludvika Matzkeová