Školní akademie

Naší každoroční tradiční celoškolní akcí je akademie. Žáci se svými učiteli se již několik měsíců před samotnou akcí pilně připravují. Začíná to vhodným výběrem námětu, motivací dětí, pokračuje to nacvičováním a přípravou kostýmů či kulis. Děti se tak učí nejen spolupráci a kreativitě, ale také zjišťují, kolik je s takovou akcí práce a celá škola pak akademii prožívá pospolu. Největší podíl na akademii měli jako každý rok žáci devátého ročníku, kteří na sebe stejně jako generace před nimi vzali zodpovědnost za moderování a hladký průběh akce, a tím se symbolicky rozloučili se školou. Letos se slavnostní loučení obzvláště povedlo. Paní učitelka Hanzelková, třídní 9. A, přestože byla s touto třídou krátce, pohovořila moc hezky o každém žáku a předala jim několik pozitivních vzkazů do života. Moderátory letos byli Petr Andrys, Anežka Nagyová, Adéla Nedbalová a Viktorie Němcová. Představení jednotlivých tříd byla velmi kreativní a různorodá. Zhlédli jsme divadlo, pohádky, tance i tanečky, živé klipy, poslechli jsme si klavírní koncert, zabrousili jsme do sportu, prošli jsme koloběhem života, zkrátka, letošní akademie byla velmi pestrá a jednotlivá vystoupení byla opravdu povedená. Troufám si tvrdit, že na výkony našich dětí můžeme být hrdí. Závěr patřil deváťákům, kteří promluvili ke svým kamarádům, zhodnotili svá školní léta zdokumentovaná vtipnou prezentací fotek, obdarovali květinou a poděkováním učitele, kteří je od první třídy učili, a sami byli oceněni absolventskou šerpou. Všichni účinkující a také všichni ti, co se podíleli na zdárném průběhu letošní školní akademie ZŠ a MŠ Andělská Hora, si rozhodně zaslouží poděkování a pochvalu.

 Mgr. Bc. Kamila Bezová

odkaz na youtube 1

odkaz na youtube 2

odkaz na youtube 3

odkaz na youtube 4

odkaz na youtube 5

odkaz na youtube 6

odkaz na youtube 7

odkaz na youtube 8

odkaz na youtube 9

odkaz na youtube 10

odkaz na youtube 11

odkaz na youtube 12