Recyklohrátky

10. června 2022 – mateřská škola připravila pro děti projektový den na téma RECYKLOHRÁTKY – děti získaly spoustu nových poznatků o naší přírodě, o její ochraně, o výrobě papíru. Na závěr si vyrobily mravence z recyklovaných materiálů.