Besídka pro maminky

16. květen 2022 se uskutečnila BESÍDKA PRO MAMINKY. Děti maminkám zarecitovaly básničku, zazpívaly písničku a zahrály jim pohádku O Červené Karkulce. Na závěr rozdaly maminkám kytičky a dárečky.