Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek pro žáky 1. stupně probíhá pod vedením Mgr. Marty Unčovské v úterý od 13.00 do 14.15 hodin v učebně třídy I. A.

Pomůcky (potřeby) na kroužek: tužky, vodové barvy, temperové barvy, pastely, štětce… lze použít ze své kmenové třídy, mimořádné potřeby a materiál zajistí vedoucí kroužku.

Charakteristika kroužku: Rozvoj grafické zručnosti, výtvarného cítění, fantazie, tvořivosti různými technikami (kresba, malba, jednoduchá grafika, práce s papírem, koláže…)